Ocena brak

Doskonalenie gier komputerowych

Autor /janek Dodano /31.01.2012

Wraz z wprowadzeniem na rynek Intelowskiej serii procesorów Pentium gry komputerowe bardzo się zmieniły. Dzieci chciały szybszych maszyn, by gra stała się bardziej realistyczna, w odpowiedzi prze­mysł stwarzał coraz bardziej zaawansowane ukła­dy scalone. Rynek gier jest jednym z najpoważniej­szych czynników stymulujących rozwój nowych technologii w elektronice. Powód jest prosty, pie­niądze; rynek gier to miliony dolarów.
Sony, Sega i Nintendo wciąż rywalizują ze sobą swymi nowoczesnymi konsolami Playstation, Sa­turn i Ultra 64. Sega zbudowała w Londynie „Segaworld", gdzie można pograć zarówno na tra­dycyjnych już maszynach do gry, jak i wkroczyć w świat rzeczywistości wirtualnej za pomocą szyb­kich komputerów i sprzężonych z nimi kasków. Możliwości gier wzrosły wraz z możliwościami komputerów (a może było na odwrót?). Dziś gry na dyskach CD stanowią ponad połowę obrotów pro­ducentów tego rodzaju oprogramowania. Również wiele z konsoli gier telewizyjnych bazuje na technologii CD, z wyjątkiem Ultra 64, która pozo­stała przy tradycyjnych nośnikach. Wielkie kor­poracje zajmujące się produkcją podzespołów kom­puterowych i oprogramowania, jak Microsoft czy Intel, promują dziś komputer osobisty jako naj­lepszą maszynę do gier właśnie. W wyścigu z po­tężnymi firmami komputerowymi producenci kon­soli telewizyjnych zmniejszają ceny i ulepszają swe produkty, tak by pod wieloma względami prześci­gały gry komputerowe. Gry stały się dostępne także w Internecie, gdzie możemy pograć sobie z set­kami graczy, których prawdopodobnie nigdy nie spotkamy. Należy spodziewać się dalszego inten­sywnego rozwoju oprogramowania tego rodzaju.
Niedawno odbyła się premiera systemu rzeczy­wistości wirtualnej, gdzie zakładając specjalny hełm, przenosimy się do świata gry. Gry takie stały się już popularne, lecz na razie można pograć sobie jedynie w salonach gry. Cóż, gry te są wciąż we wczesnych stadiach rozwoju i odpowiednie oprzy­rządowanie jest wciąż jeszcze horrendalnie drogie.
Gry w przyszłości
Do roku 2000 producenci konsol do gry przesiądą się z procesorów 32 bitowych na 64 bitowe, co znacznie zwiększy możliwości sprzętowe. Gry, szczególnie te dla dorosłych, staną się bardziej realistyczne. Już dziś pewne wydawnictwo woj­skowe złączyło swe siły z producentem gier celem wyprodukowania doskonalszego symulatora lotu, w którym będziemy mogli sobie polatać najnow­szymi maszynami bojowymi. Przewiduje się, że pewnego dnia Hollywood wespół z Doliną Krze­mową rozpoczną współpracę przy produkcji inte­raktywnego filmu-gry.
Jeśli rynek gier będzie rozwijał się dalej w takim tempie jak dziś, z pewnością będzie dalej stymu­lował rozwój technologii, a to z kolei przyniesie wymierne korzyści w różnorakich dziedzinach, jak edukacja. I nie ma w tym niezłego.

Podobne prace

Do góry