Ocena brak

DORNIER DO 217 - samolot

Autor /aniol Dodano /22.02.2011

Niemiecki samolot bombowy będą-rcy wersją rozwojową *Do 17Z i Do 215, wzbił się w powietrze po ra z pierwszy w sierpniu 1938 r. Początkowa produkcyjna wersja Do 217E-1 była wyposażona w dwa silniki BMW 801A o mocy 158 0 KM i uzbrojona w 1 najcięż­sz y karabin maszynowy MG 151 kal . 15 mm oraz 5 karabinów ma­szynowych MG 15 kal. 7,9 mm. Móg ł przenosić 2000 kg bomb w wewnętrznych komorach oraz dwi e bomby o ciężarze 250 kg pod skrzydłami. Przy pełnym ładunku bomb samolot rozwijał prędkość 43 0 km/h, a po zrzuceniu bomb -52 0 km/h. W wersji Do 217E-5 bombowiec mógł przenosić pod skrzydłami dwie zdalnie sterowane rakiety Hs 293. Do 217J był nocnym myśliwcem uzbrojonym w 4 działka MG FF kal . 20 mm, 2 najcięższe karabiny maszynowe MG 131 kal. 13 mm i 4 karabiny maszynowe MG 17 kal . 7,9 mm.

Dalszymi wersjami rozwojowymi bombowca Do 217E były samoloty Do 217K, z których K-2 o rozpię­tości skrzydeł powiększonej do 24,4 m przystosowano do przeno­szenia dwóch sterowanych radiem bomb przeciwpancernych *FX 1400 Fritz X, przeznaczonych do niszcze­nia okrętów. 14 września 1943 r. bomby te, zrzucone przez Do 217, zatopiły włoski pancernik Roma. W wersji Do 217M zainstalowano silniki Daimler-Benz DB 603, jed­nakże samoloty te nie odegrały większej roli, gdyż rozpoczęły służ­bę tuż przed kapitulacją Niemiec. Do 1943 r wyprodukowano łącznie 1730 samolotów Do 217 wszystkich typów. Ostatnią wersją był Do 217P z her­metyczną kabiną, przystosowany do lotów na dużej wysokości. Pro­totyp oblatano w czerwcu 1942 r., ale samoloty nie były seryjnie produkowane.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Do217M-l)

silniki 2 x Daimler-Benz DB 603A o mocy 1 750 KM każdy

rozpiętość 19,0 m

długość 17,0 m

maks. masa startowa 16 700 kg

maks. prędkość 560 km/h

zasięg 2 500 km

2 najcięższe karabiny maszynowe MG 131 kal. 13 mm

1 podwójnie sprzężony karabin maszynowy MG 812 kal. 7,9 mm

2-4 karabiny maszynowe MG 81 kal. 7,9 mm bomby do 2 500 kg

Podobne prace

Do góry