Ocena brak

Doręczenia według kodeksu prawa adm.

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Ważna kwestia, następuje np. poprzez pocztę, pracowników, specjalne organy-we wszystkich przypadkach istotne jest pokwitowanie /data i podpis odbiorcy/. Pisma doręcza się stronie albo jej przedstawicielowi, gdy strona to kilka osób to doręcza się wszystkim lub reprezentantowi. Strony zobowiązane są informować o zmianach adresów. W przypadkach koniecznych możliwe jest doręczenie pisma za pokwitowaniem dla członków rodziny, dozorców, sąsiadów.

Gdy wszystko zawiedzie to pismo pozostawia się na poczcie, w urzędzie gminy na 7 dni i zostawia zawiadomienie dla strony, gdy termin mija, uznaje się, że doręczenie nastąpiło. Jednostkom organizacyjnym, osobom prawnym pisma doręcza się w ich siedzibach. Gdy doręczenie nie nastąpiło to pismo wraca do nadawcy-odnotowuje się to w aktach. Możliwe jest zawiadomienie przez obwieszczenie, uznawane jest za ważne po 14 dniach.

Podobne prace

Do góry