Ocena brak

Dopuszczalność zawarcia porozumienia rozwiązującego stos. pracy

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Porozumienie stron jest czynnością rozwiązującą stosunek pracy. Istota porozumienia jest obopólna zgoda na takie właśnie rozwiązanie, pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Porozumienie może być zawarte w każdym czasie i zawierać inne zobowiązania stron łączące się z zakończeniem stosunku pracy.

Podobne prace

Do góry