Ocena brak

Dopuszczalność zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Maja najczęściej charakter norm programowych; nie wskazują wprost na sposób postępowania ich adresatów, lecz określają cale, jaki ma być osiągnięty; to właśnie rożni je od zwykłych norm prawnych.

Nie stanowią podstawy indywidualnych rozstrzygnięć w sprawach ze stosunku pracy.

Nie są źródłem żadnych roszczeń pracowniczych.

Nie nadają się do bezpośredniego stosowania, wymagają konkretyzacji w przepisach szczególnych.

Są adresowane do organów państwa, zobowiązując je do stanowienia prawa i prowadzenia polityki zgodnie z ich treścią.

Mogą, co najwyżej spełniać role uzupełniająca w procesie wykładni prawa. Taką ich role przewidziano w art. 300 k.p. ustanawiającym generalną normę odsyłająca do odpowiedniego przepisu K.C. w sprawach nie uregulowanych przepisami p.p., jeśli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Podobne prace

Do góry