Ocena brak

Dopuszczalność zatrudniania dzieci

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

Poza działem X kodeksu pracy, dotyczącym zatrudniania młodocianych, a także zatrudniania osób- pracowników poniżej 16-go roku życia, pracy osób młodych, które nie ukończyły 16 lat, poświęcono przepis art. 3045§ 1-7 k.p. zezwala on na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci w tym wieku, wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową- za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka i na podstawie zezwolenia właściwego inspektora pracy.

Przepis ten mówi o wykonywaniu przez dziecko „ pracy lub innych zajęć zarobkowych”. Niemniej jednak nie można łączyć tego wykonywaniu „pracy” ze statusem pracowniczym

Podobne prace

Do góry