Ocena brak

Dopuszczalność wypłaty wynagrodzenia pracownika innej osobie

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Wynagrodzenia powinny być wypłacane do rąk pracownika. Wypłata wynagrodzenia w inny sposób, np. za pośrednictwem rachunku bankowego. Można oczywiście wypłacać wynagrodzenie osobie upoważnionej przez pracownikiem.

Z mocy prawa upoważnienie takie przysługuje małżonkowie pozostającemu z nim we wspólnym pożyciu, w razie przemijającej przeszkody dotyczącej pracownika: choroba, urlop, wyjazd poza miejsce zamieszkania.

Jeżeli pracownik pozostający ze swym małżonkiem we wspólnym pożyciu nie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb rodziny, sąd może nakazać, aby wynagrodzenie za pracę było wypłacane w całości lub części do rąk współmałżonka.

Podobne prace

Do góry