Ocena brak

Dopuszczalność stosowania przerywanego czasu pracy

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

System przerywanego czasu pracy stanowi wyjątek od zasady liczenia w sposób ciągły godzin pracy, składających się na obowiązującą pracownika normę czasu pracy. Przerywany czas pracy może być wprowadzony, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jego organizacją. Może być stosowany tylko według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin.

Przerywanego czasu pracy nie można stosować w systemie równoważnego czasu pracy, w systemie czasu pracy w ruchu ciągłym, przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawieniem w pogotowiu do pracy, do pracowników zatrudnionych m.in. przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób orz w systemach skróconego tygodnia pracy i pracy weekendowej. Przerywany czas pracy może być wprowadzony tylko w układzie zbiorowym pracy.

Podobne prace

Do góry