Ocena brak

Dopuszczalność odwołania decyzji procesowej przez organ

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Odwoływalność ma dwojaki aspekt. Wewnętrzny i zewnętrzny.

1) Wewnętrzna (in foro interno) Możliwość nawet całkowitej zmiany decyzji procesowej, przed udostępnieniem jej osobom postronnym. Muszą być jednak spełnione dwa warunki ( zgodzi się na to wymagana większość składu orzekającego, jeśli taki skład wydaje decyzję; jej treść nie zna jeszcze nikt poza osobami biorącymi w jej wydawaniu i ewentualnie osobą, która ją przepisywała na maszynie.

Można odwołać decyzję pisemną rzadko zaś ustną, która to z reguły zapada w obecności stron lub innych osób

2) Zewnętrzna (in foro externo ) to jest możliwość nawet całkowitej zmiany decyzji procesowej znanej już stronom. Zasadą jest, że odwoływalność orzeczeń nawet nie prawomocnych, nie jest dopuszczalna, chyba, że wyraźny przepis na to zezwala. Wyjątki np. art. 170§4, art. 253§1.

Podobne prace

Do góry