Ocena brak

DONOVAN WILLIAM J. (1883-1959) - dyplomata

Autor /aniol Dodano /22.02.2011

Prawnik z wykształcenia, żołnierz I wojny światowej, przeszedł do re­zerwy jako jeden z dwóch najwyżej odznaczanych amerykańskich żoł­nierzy (drugim był gen. Douglas *MacArthur). W lipcu 1940 r. na życzenie szefa brytyjskich służb ko­ordynacji bezpieczeństwa (BSC) Williama Stephensona przyjechał do Londynu, aby zapoznać się z organi­zacją i działalnością wywiadu. Sporządzony po powrocie raport pomógł przekonać prezydenta, że mimo pesymistycznych ocen ame­rykańskiego ambasadora w Londy­nie Josepha Kennedy'ego, Wielka Brytania nie ma zamiaru kapitu­lować przed Niemcami. W lipcu 1941 r. zaproponował prezydentowi stworzenie organizacji kierującej propagandą i wkrótce stanął na cze­le Biura Koordynatora Informacji (Office of the Coordinator of Infor­mation - COI).

Jego celem było wy­korzystanie propagandy jako „broni szturmowej" i „ostrza wstępnej pe­netracji", za pomocą której zamie­rzał obniżać morale wroga i dezo­rientować jego wywiad. W praktyce osiągnął niewielkie sukcesy, ale prezydent postawił go na czele utworzonej w lipcu 1942 r. organi­zacj i wywiadowczej - Biuro Służb Strategicznych (Office of Strategie Services - *OSS) wzorowanej na brytyjskiej Special Operations Executive - *SOE.

Podobne prace

Do góry