Ocena brak

Domy dziennego pobytu

Autor /olega Dodano /03.01.2013

domy dziennego pobytu; stanowią formę pośrednią między opieką w domach pomocy społecznej a pomocą środowiskową. Korzystający z tych placówek przychodzą do nich na kilka godzin dziennie, otrzymują posiłki i korzystają z zajęć świetlicowych. W wielu domach d. p. organizowane są zajęcia rekreacyjno-ruchowe i ćwi­czenia fizyczne, odczyty, pogadanki, koncerty. Kontakty towarzyskie i znaj­dowanie przyjaciół ma nie mniejsze znaczenie dla osób samotnych niż pomoc w zaspokajaniu potrzeb byto­wych. Domy d. p. powinny stać się ośrodkami wszechstronnej pomocy lu­dziom starym. W ośrodkach tych, obok pomieszczeń klubowych, kuchni, sali jadalnej, niezbędny jest gabinet rehabi­litacji z odpowiednim wyposażeniem do kinezyterapii, pomieszczenie do terapii zajęciowej, gabinet lekarski. Powinien działać punkt informacyjny i porad prawnych. Domy d. p. w liczbie ok. 100 istnieją w wielu miastach naszego kraju.

Podobne prace

Do góry