Ocena brak

Domy dla przewlekle chorych

Autor /olega Dodano /03.01.2013

domy dla przewlekle chorych; prze­znaczone są'dla osób dorosłych obojga płci, dotkniętych przewlekłą chorobą somatyczną lub ciężkim kalectwem fizycznym, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, nato­miast uzasadnia potrzebę stałej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.

Podobne prace

Do góry