Ocena brak

DOMNIEMANIE WAŻNOŚCI AKTU ADM.

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Oznacza, że ten akt jest tak długo ważny jak długo nie stwierdza o jego nieważności.

Wiąże się to z pojęciem ostateczności aktu; moment doręczenia decyzji, 14 dni postępowanie odwoławcze; skarga do NSA – moment kasacyjny; rewizja nadzwyczajna przez sąd najwyższy. Proces podejmowania aktu adm. :

następuje ustalenia stanu faktycznego związanego ze sprawą, ustalenia norm prawnych – które odnoszą się do ustalonego stanu faktycznego;

subsumcja – odniesienie stanu faktycznego do normy prawa, ustalenie skutków prawnych tego odniesienia.

Podobne prace

Do góry