Ocena brak

Domniemanie ojcostwa

Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011

    Domniemanie ojcostwa miało miejsce gdy mężczyzna był mężem kobiety, a dziecko urodziło się najwcześniej w 182 dni od zawarcia związku i najpóźniej w 300 dni od jego ustania. Obowiązywała zasada pater is est, quem nuptiae demonstrant ("ojcem jest ten na kogo wskazuje małżeństwo"). Można było wystąpić z powództwem sądowym o zaprzeczenie ojcostwa.

Podobne prace

Do góry