Ocena brak

Domena: wybory rynków i produktów

Autor /Amber Dodano /20.04.2011

 

Jest to ważny element budowy strategii firmy. Na rynki i produkty firmy trzeba patrzeć biorąc pod uwagę trzy podstawowe kryteria: misję, opłacalność i innowacje, czyli rewolucyjne zmiany reguł gry strategicznej. Dlatego właśnie kierownicy muszą ciągle analizować rynki i produkty firmy, odpowiadając na istotne pytania:

 

 

 

- jak będzie się rozwijał rynek

- jakie nowe zdarzenia i produkty pojawią się na nim, jako słabe sygnały nadchodzącej rewolucji

- jakie zmiany w ofercie produktów i usług są cenione przez najbardziej istotnych odbiorców

- jaki powinien być następny ruch firmy – czy walczyć, czy też w porę ustąpić

- na czym polega wartość tworzona przez nasze produkty dla klientów na danym rynku

Strategiczna gra o rynki i produkty jest bardzo skomplikowana, toteż należy się jej uczyć przez poznawanie głównych typologii strategii oraz macierzy portfelowych. Znajomość funkcji typologii i macierzy portfelowych ułatwia posunięcia na polu rynkowo- produkcyjnym i ułatwia wiele decyzji. Kontekstem tych wyborów są : misja firmy, konkurenci i potrzeby klientów.

Misja ma wpływ na wybory rynków i produktów przez ambicje dotyczące tempa wzrostu, typu budowanej strategii, reputacji firmy i horyzontu czasowego. Przy założeniu szybkiego wzrostu potrzebna jest koncentracja firmy na zdobywaniu najszybciej rosnących segmentów rynku.

Jeśli obierzemy kierunek stabilizacji rynkowej, wówczas będzie to działać defensywnie na rzecz ograniczenia konkurencji oraz utrzymania, albo budowy barier wejścia na rynek.

Szczególnym przypadkiem sformułowania wizji jest to, iż jej efektem będzie ograniczenie zakresu działania firmy lub wręcz jej zmniejszenie.

Bardzo ważne jest też wskazanie misji dotyczące sposobu budowania przewagi. Misja kładąca nacisk na nowoczesność w obsłudze klienta oznacza potrzebę stałej obserwacji rozwoju technologii nawet na rynkach, które wydają się odległe z punktu widzenia głównych obszarów działania firmy.

Misja ze wskazaniem o budowie i podtrzymaniu lojalności wśród klientów to już inna sytuacja strategiczna. Lojalność buduje wartości, które firma oferuje odbiorcom. Częstym powodem upadku wielu firm jest fakt, że ich kierownicy dostrzegają problemy dopiero wtedy, gdy spadają zyski, a nie biorą pod uwagę procesu tworzącego wartość dla odbiorcy. Traktują klientów jako pochodną zysków i dlatego opiekę nad nimi delegują do działów marketingu. Dlatego też lojalność powinna być traktowana jako jeden z kluczowych czynników sukcesu, bo służy to zaspokojeniu potrzeb i szczególnej trosce o klientów.

Również reputacja organizacji jest typowym elementem wpływającym przez misję na strategiczny wybór rynku docelowego. Większość firm pracuje nad zbudowaniem trwałej reputacji, bo pozwala to na wymuszanie wyższych cen, budowanie barier wejścia, zabieranie najlepszych pracowników wchodzących dopiero na rynek pracy, stabilizowanie dochodów i przepływów finansowych, zmniejszanie ryzyka, itp. . Budowanie reputacji polega m.in. na wygraniu wojny o umysły klientów, na kojarzeniu haseł firmy, wyrobów, czy usług danej firmy.

Dalej, istotną zmienną w misjach firm jest sięganie w przyszłość. W tym wypadku nie chodzi o identyfikację poszczególnych rynków, ale o dokładne przygotowanie się do ich wykreowania i zdominowania. W tym wypadku musimy myśleć kategoriami udziału w szansach, a nie udziału w rynku. Firmy więc muszą wciąż wzmacniać i budować zakres swych umiejętności i kwalifikacji , aby były one pomocne do

opanowywania przyszłych rynków. Kreowanie nowych, przyszłych rynków wymaga przetworzenia kompetencji jednostkowych w skomplikowane systemy , które

umożliwiłyby firmom stworzenie obszarów działalności na polach wielu istniejących potrzeb, produktów i kompetencji, bo prawdopodobnie większość przyszłych rynków będzie rynkami skomplikowanych systemów obsługi, nie zaś prostych produktów. Ponadto przyszłe rynki wymagają innego niż dziś stanu umysłu i działania . Dzisiejsze rynki – to konieczność innowacji i szybkiego działania; kieruje zasada „kto pierwszy ten lepszy” i łatwiej rozpoznawalny na rynku. Rynki przyszłości wymagają cierpliwości i wielu eksperymentów. Wszystkie powyżej wymienione elementy uwzględniane w misji firmy tworzą wyzwania w ustalaniu potrzeb odbiorców i sposobów ich zaspokajania. W połączeniu z realiami rynku i konkurencji budują wachlarz możliwych wyborów strategicznych i sztuką staje się rozpoznawanie podstawowych wzorców skutecznych i nieskutecznych strategii. Wyróżnia się kilka podstawowych wzorców, które sprawny i skuteczny menedżer powinien umieć rozpoznawać:

Podobne prace

Do góry