Ocena brak

DOMEK PRZY ULICY GŁĘBOKIEJ. Powieść

Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012

DOMEK PRZY ULICY GŁĘBOKIEJ. Powieść, powieść W. Wolskiego,
prwdr. w „Gazecie Codz." 1858, w y d . os. w Warszawie
1859, t. 1-3. Autor, uczeń lit. C h . Dickensa, utrwalił,
z  d u ż y m darem realist. obserwacji codzienne życie „niższego
mieszczaństwa" warsz. w poł. X I X w., z jego charakterystycznymi
typami, obyczajem, a także językiem. Kilkutorowa fabuła,
wyzyskująca znane schematy (tajemnica podrzutka, rywalizacja
miłosna szlachetnego Stolarczyka i pustego pseudopanicza,
romant. miłość nie spełniona wskutek nierówności
społ.), ogniskuje się wokół losów rodziny i domowników
kowala Szczepaniaka, właściciela d o m k u przy nie istniejącej
dziś nowomiejskiej uliczce; gł. bohaterami pozytywnymi są
przedstawiciele rzemiosła (po raz pierwszy w powieści pol.)
i inteligencji. Organicznikowską tendencję zabarwia silna
nuta patriotyczna.

Wyd. i wstęp T. Jodełka (-Burzecki), W. 1956.
Zofia Lewinówna

Podobne prace

Do góry