Ocena brak

Dolus i metus

Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011

Przymus psychiczny (metus) miał miejsce wówczas gdy czynność została podjęta pod wpływem obawy, wywołanej groźbą. Wg prawa cywilnego czynność taka była ważna skoro towarzyszył jej akt woli i jego przejaw w oświadczeniu. W edykcie Hadriana została ona jednak uznana za wzruszalną , a więc strona otrzymywała środki prawne do uchylenia się od skutków takiego oświadczenia.

Podstęp (dolus) polegający na umyślnym wprowadzeniu w błąd celem osiągnięcia korzyści majątkowej z punktu widzenia prawa cywilnego uważało taką czynność za ważną, a uchylić się od niej można było dzięki prawu pretorskiemu.

Podobne prace

Do góry