Ocena brak

Dołeczki żołądkowe

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Dołeczki żołądkowe (foveolae gastńcae). Przez lupę powiększającą 5—10 razy widać na całej błonie śluzowej żołądka między fałdami kosm-kowatymi gęsto obok siebie leżące małe otworki wiodące do tzw. dołeczków żołądkowych. Na dnie każdego z nich leżą ujścia gruczołów błony śluzowej żołądka. Doleczki te, w przekroju poprzecznym około 0,2 mm, w części odźwiernikowej układają się szczególnie gęsto dając obraz rowków przedzie-lających fałdy kosmkowate. Tutaj powierzchnia błony śluzowej przypomina zakręty i bruzdy półkul mózgowych.

Podobne prace

Do góry