Ocena brak

Doleczanie po zabiegach operacyjnych

Autor /carbonara Dodano /02.12.2013

W przypadku ubytków niewielkich, dających się bez trudu naprawić, operowaną kończynę zawiesza się na temblaku; czynne ruchy typu wahadła podejmuje się już po upływie kilku dni.

Po rekonstrukcjach większych ubytków kończynę zabezpiecza się chustą trójkątną lub opatrunkiem typu Dessoulta i na ruchy zezwala się dopiero po upływie około 2 tygodni. Dłuższe unieruchomienie bezwzględne kończyny grozi powstaniem zrostów. Oczywiście, rozpoczyna się od wykonywania ruchów biernych.

Po upływie tygodni zezwala się na zdjęcie unieruchomienia. W tym czasie pacjent rozpoczyna wspomagane ruchy czynne barku w pozycji leżącej (zginanie ramienia przy ustawieniu przedramienia w pozycji odwiedzenia oraz ruchy rotacyjne) oraz w pozycji leżenia na boku (ćwiczenia ruchów łopatki). W ruchach odwodzenia kończynę chorą wspomaga ręka zdrowa.

Początkowo ćwiczenia wykonywane są 2 razy dziennie, po 3-4 min; po upływie tygodnia czas ćwiczeń wydłuża się do 6-7 min, aby z czasem dojść do godziny dziennie.

Po upływie 5 tygodni podejmuje się diagonalne ćwiczenia w pozycji leżenia na plecach, a po 6 tygodniach ćwiczenia czynne, wspomagane w pozycji stoją-

cej przed lustrem, w celu prawidłowego wykonywania ruchów w stawie łopat-kowo-żebrowym, uzupełniających ruchy w stawie ramiennym; jednocześnie instruuje się pacjenta co do używania ręki w czynnościach codziennego życia, czynnościach zawodowych i sportowych.

Całkowity okres gojenia się uszkodzenia stożka rotatorów wynosi 6 miesięcy. Dopiero po tym czasie można podjąć ćwiczenia z oporem.

Do tego czasu należy unikać całkowicie ćwiczeń oporowych lub pracy w pozycji siedzącej z odwiedzeniem ramienia pod kątem 90° (wyeliminowanie ruchów kompensacyjnych w stawie łopatkowo-żebrowym, a tym samym stały konflikt stożka rotatorów z wyrostkiem barkowym łopatki - impingement syn-drome). To samo dotyczy ćwiczeń odpychania - tzw. pompki, itp.

 

Podobne prace

Do góry