Ocena brak

Dół skroniowy

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Dół skroniowy (fossa temporalis), ograniczony od góry, od tyłu i częściowo od przodu kresą skroniową, leży obustronnie na powierzchni bocznej czaszki. Granicę dolną stanowi grzebień podskroniowy i brzeg dolny łuku jarzmowego; w tych miejscach dół skroniowy jest w znacznej części otwarty. Ściana przyśrodkową dołu (planum tempo-rale) jest utworzona przez kość ciemieniową, część łuskową kości skroniowej, powierzchnię skroniową kości czołowej i skrzydło większe kości klinowej; ściana przednia, która oddziela go od oczodołu, jest utworzona przez powierzchnie skroniowe kości czołowej i kości jarzmowej; ścianę boczną stanowi łuk jarzmowy.

Podobne prace

Do góry