Ocena brak

Dół podskroniowy

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Dół podskroniowy (fossa infratemporalis) leży z obu stron poniżej i przyśrodkowo od łuku jarzmowego; ku górze przedłuża się w dół skroniowy, ku tyłowi w dół zażuchwowy, ku dołowi przechodzi w przestrzeń przygardłową. Ściana górna jest utworzona przyśrodkowo przez powierzchnię podskroniową skrzydła większego kości klinowej (facies infratemporalis alae majoris ossis sphenoidalis), ściana przednia — przez powierzchnię podskroniową szczęki (facies infratemporalis maxillae), ściana boczna — przez gałąź żuchwy (ramus mandibulae), wreszcie ściana przyśrodkowa — przez blaszkę boczną wyrostka skrzydłowatego (lamina lateralis processus pterygoidei).

Dół podskroniowy zawiera oba mięśnie skrzydłowe, splot żylny skrzydłowy, tętnicę szczękową wraz z niektórymi jej gałęziami, nerw żuchwowy z jego gałęziami i strunę bębenkową. Łączy się on: 1) z dołem skrzydłowo-podniebiennym przez szczelinę skrzydłowo-podnie-bienną (zawartość: a. maxillaris), 2) z oczodołem przez szczelinę oczodołową dolną, 3) z dołem środkowym czaszki przez otwór owalny i otwór kolcowy. Z dołu podskroniowego wychodzą lub wchodzą doń:

1) przez wcięcie żuchwy nerw i naczynia żwaczowe dla mięśnia żwacza,

2) przez dół żuchwowy — nerw uszno-skroniowy i naczynia szczękowe.

3) przez otwór żuchwy — nerw i naczynia zębodołowe dolne.

Podobne prace

Do góry