Ocena brak

Dół pachowy

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

Dół pachowy (fossa axillaris). Szczelina, która oddziela górną część opuszczonego ramienia od ściany klatki piersiowej — pacha (ajcilla), w miarę podnoszenia ramienia poszerza się w szerokie pole: pod wpływem ciśnienia atmosferycznego skóra wpukla się w obręb tego pola i wytwarza dół pachowy. Jest on ograniczony z przodu fałdem utworzonym przez brzeg m. piersiowego większego (fałd pachowy przedni — plica axillaris anterior), z tyłu — drugim fałdem utworzonym przez brzeg przedni m. najszerszego grzbietu (fałd pachowy tylny — plica axillaris posterior). Przyśrodkowo wgłębienie to spłaszcza się stopniowo w kierunku ściany bocznej klatki piersiowej, której warstwa powierzchowna utworzona jest przez m. zębaty przedni. W kierunku powierzchni przednie] ramienia dół pachowy przechodzi w bruzdę biegnącą przyśrodkowo od m. dwugłowego aż do dołu łokciowego — bruzdę przyśrodkową m. dwugłowego (sulcus bicipitalis medialis; ryc. 493). Sklepienie dołu stanowi dno, czyli podstawę jamy pachowej; jest ono utworzone przez delikatną skórę, nieco zabarwioną i u dorosłego owłosioną (hirci), wyposażoną w gruczoły potowe, i zrośniętą z nią powięź pachową.

W przejściu dołu pachowego w ścianę boczną klatki piersiowej są wyczuwalne zebra poprzez m. zębaty przedni. W głębi dołu, gdy ramię jest odwiedzione, jest czasem widoczne okrągławe wypuklenie. wytworzone przez głowę kości ramiennej; nieraz nie jest ona widoczna. jednak zawsze wyczuwalna. Między tym uwypukleniem a brzegiem m. piersiowego większego ciągnie się dość gruby fałd w kierunku ramienia, widoczny przez skórę na osobie żywej; wywołany jest on bocznie przez m. kruczo-ramienny i głowę krótką m. dwugłowego, przyśrodkowo przez powrózek naczyniowo-nerwowy, który z jamy pachowej przechodzi do bruzdy przyśrodkowej m. dwugłowego. Tak samo jak głowa kości ramiennej i powrózek naczyniowo-nerwowy, również i węzły chłonne znajdujące się w jamie pachowej są wyczuwalne, szczególnie w położeniu przywiedzionym ramienia, kiedy mięśnie, powięź pachowa, naczynia i nerwy nie są napięte. Dół pachowy jest najgłębszy przy ramieniu odwiedzionym o 45°; w tym położeniu bowiem oba fałdy ograniczające go występują najsilniej; przy dalszym podnoszeniu ramienia staje się on coraz płytszy, ponieważ fałdy coraz bardziej cofają się i przylegają do klatki piersiowej.

Podobne prace

Do góry