Ocena brak

Dół łokciowy

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

Dół łokciowy (fossa cubitalis). Powięź łokciowa zamyka od przodu dół łokciowy, przestrzeń położoną w okolicy łokciowej przedniej na pograniczu ramienia i przedramienia. Dół łokciowy jest ograniczony od strony przyśrodkowej m. nawrotnym obłym, od strony bocznej — m. ramienno-promieniowym. prostownikiem promieniowym długim nadgarstka i prostownikiem promieniowym krótkim nadgarstka. Od góry do dołu łokciowego zstępuje pionowo gruby fałd mięśniowy, utworzony przez m. dwugłowy ramienia i m. ramienny. Ścięgna tych mięśni zdążają w głąb dołu łokciowego do swych przyczepów i wspólnie z m. odwracaczem tworzą dno dołu łokciowego. Ścięgno m. dwugłowego dzieli dół na część przyśrodkową i boczną.

Naczynia i nerwy dochodzą do dołu łokciowego częściowo przez bruzdę przyśrodkową m. dwugłowego (naczynia ramienne i n. pośrodkowy), częściowo zaś z komory prostowników ramienia (n. promieniowy i t. poboczna promieniowa, będąca gałęzią t. głębokiej ramienia), które biegną przez szczelinę między m. ramienno-promieniowym a m. ramiennym. Tętnica poboczna promieniowa zespala się z tętnicą wsteczną promieniową, gałęzią tętnicy promieniowej. Tętnica ramienna dzieli się — przeważnie w miejscu gdzie rozcię-gno m. dwugłowego ramienia nad nią przebiega — na tętnicę promieniową i tętmcę łokciową. Pierwsza biegnie powierzchownie i skośnie na przedramię w bruździe promieniowej przedramienia (sulcus radialis), utworzonej przez m. ramienno-pro-mieniowy i m. nawrotny obły. Tętnica łokciowa kieruje się skośnie, przyśrodkowo i ku dołowi w głąb do przedramienia i biegnie pod m. nawrotnym obłym przez kanał łokciowy (canalis ulnaris). dalej między powierzchowną i głęboką warstwą zginaczy w bruździe łokciowej przedramienia (sulcus ulnaris), gdzie dołącza się do nerwoi łokciowego.

Z nerwów w dole łokciowym znajdujemy pnie i gałęzie nerwu pośrodkowego i nerwu promieniowego Pierwszy, położony przyśrodkowo od tętnicy ramiennej, z bruzdy przyśrodkowej m. dwugłowego dochodzi do dołu łokciowego i kieruje się skośnie ku dołowi. Biegnie on do przodu od tętnicy łokciowej, między obiema głowami m. nawrotnego obłego pod łukiem ścięgnistym zginacza powierzchownego palców i ciągnie dalej w osi przedramienia razem z tętnicą pośrodkową. Pień nerwu promieniowego dzieli się na wysokości linii nadkłykci na gałąź powierzchowną i głęboką; obie gałęzie biegną w szczelinie utworzonej przez m. ramienno-promieniowy i m. ramienny do dołu łokciowego. Gałąź powierzchowna biegnie wspólnie z tętnicą promieniową (wzdłuż jej obwodu bocznego) w bruździe promieniowej przedramienia. Gałąź głęboka nerwu promieniowego przebija odwracacz i zdąża do komory prostowników przedramienia.

Podobne prace

Do góry