Ocena brak

Dokumenty i informacje o spółce komandytowej i komandytowo - akcyjnej

Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011

Spółka komandytowa jest odmianą spółki jawnej. Od spółki jawnej różni się tym że niektórzy wspólnicy czyli komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń tak jak wspólnicy w spółce jawnej a pozostali wspólnicy czyli komandytariusze odpowiadają do wysokości tzw. Sumy komandytorskiej.

Działalność spółki komandytowej polega na prowadzeniu przedsiębiorstwa pod firmą w celach zarobkowych. Spółkę komandytowa reguluje ustawa ( art. Od 102 do 124) z definicji wynika że mamy dwie kategorie wspólników

  • komplementariusze odp. za zobowiązania spółki w sposób jawny
  • komandytariusze odp. w sposób ograniczony

Zgłoszenie spółki do rejestru powinno zawierać:

  • Firmę , siedzibę, adres spółki, przedmiot działalności, nazwiska imiona, albo firmy komplementariuszy orza odrębne nazwiska i imiona albo firmy komandytariuszy, a także inf. O ograniczeniach zdolności do czynności wspólnika ( prawnych), imiona nazwiska do reprezentowania spółki oraz sposób reprezentacji.
  • Spółka komandytowo-akcyjna- działalność spółki uregulowana jest w art. Od 125 do 150 kodeksu spółek handlowych, oraz przepisami dotyczącymi spółki komandytowej, oraz przepisami dotyczącymi spółki akcyjnej w zakresie kapitału zakładowego wkładu akcjonariuszy . Sp.k-a jest sp. osobową umożliwiającą prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada bez ograniczeń co najmniej jeden wspólnik komplementariusz i co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem

Podobne prace

Do góry