Ocena brak

Dokumentacja kinezyterapeutyczna

Autor /olega Dodano /03.01.2013

 dokumentacja kinezyterapeutyczna; zapis planowania i realizacji programu kinezy terapeutycznego dotyczącego poszczególnych pacjentów. Powinna zawierać dane potwierdzone obiektyw­nymi badaniami. Częstotliwość zapisu informacji zależy od szybkości zmian zachodzących w organizmie pacjenta pod wpływem leczenia. D. k. jest uzupełnieniem historii choroby. Rze­telnie prowadzona może być wy­korzystana w opracowaniach nauko­wych.

Podobne prace

Do góry