Ocena brak

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Koncepcja szczęścia, a polis

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Wg Arystotelesa formą człowieka jest to, że ma on zarówno duszę roślinną , duszę zwierzęcą i duszę myślącą. Człowiek będzie szczęśliwy, gdy wykorzysta wszystkie swoje zdolności i możliwości. Arystoteles uważał, że istnieją trzy formy szczęścia:

* życie wśród namiętności i przyjemności

* życie wolnego i odpowiedzialnego obywatela

* życie badacza i filozofa

Aby człowiek był naprawdę szczęśliwy spełnione muszą być te trzy warunki jednocześnie. Człowiek jest stworzony do życia w polis i tylko będąc jej obywatelem może być w pełni szczęśliwy.

Do góry