Ocena brak

Doktryna powstrzymywania – geneza, treść, znaczenie

Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012

Stany Zjednoczone jako najpotężniejsze mocarstwo Zachodu stanęły więc wobec dylematu. Czy biernie czekać na stopniową realizację stalinowskiej strategii? Czy ryzykować wojnę, by się uporać z nowym zagrożeniem? Ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie miało sensu. "Długi telegram" przedstawił inną strategię.Nazwano ją strategią powstrzymania. Stany Zjednoczone powinny skupić wokół siebie, argumentował Kennan, wszystkich sojuszników zagrożonych radzieckim ekspansjonizmem i zaoferować swą pomoc (także, w razie konieczności, zbrojną) każdemu państwu, które wobec radzieckiego zagrożenia zdecyduje się bronić swej niezależności.

W strategii powstrzymania zawarte było założenie, że USA nie będą próbowały odebrać ZSRR tych zdobyczy, które wpadły w jego ręce w wyniku II wojny światowej. Dla Europy Środkowo-Wschodniej było to równoznaczne z przekreśleniem wszelkich oczekiwań na to, że Zachód wyzwoli ją spod narzuconej hegemonii Moskwy.W "długim telegramie", a w następnym roku w artykule "Źródła postępowania radzieckiego" opublikowanym na łamach "Foreign Affairs" (z uwagi na zajmowane stanowisko nie podpisał go nazwiskiem, lecz literą "X") Kennan przedstawił dalekosiężną wizję przyszłości.

Jeśli polityka powstrzymania uniemożliwi ZSRR ekspansję, mocarstwo to stopniowo będzie przechodzić zmiany i tracić siły do tego stopnia, że w odległej przyszłości przestanie być zagrożeniem dla reszty świata. Gdy taką prognozę formułowano, większość specjalistów uważała ją za nadmiernie optymistyczną.

Doktryna powstrzymania dała podstawy do stworzenia doktryny Trumana(dotyczącej m. in. Pomocy ekonomicznej i wojskowej państwom zagrożonym komunizmem), która obowiązywała przez ponad 40 lat niezależnie od zmieniających się prezydentów i sekretarzy stanu.

Do góry