Ocena brak

DOKTRYNA NEOPLATOŃSKA

Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011

SZKOŁA ALEKSANDRYJSKO – RZYMSKA (OD PLOTYNA): PORFIRIUSZ – 232 – 304 n.e.

  • komentator i egzegeta filozofii Plotyna, usiłował ją przedstawić jasno i prosto, poprawiał ją w niektórych punktach (np. występował przeciwko wróżbom)

  • starał się godzić (wraz z Longinem – gramatyk i krytyk) ścisłą i drobiazgową pracę naukową z metafizycznym poglądem na świat

  • napisał historię filozofii (zachował się fragment o Pitagorasie) i wstęp do Kategoryj Arystotelesa (Isagoga) – odegrał dużą rolę historyczną jako najważniejszy tekst logiczny odziedziczony przez średniowiecze

SZKOŁA SYRYJSKA: JAMBLICH, KONIEC IV n.e.

  • uczeń Porfiriusza, napisał Zbiór twierdzeń Pitagorejskich (częściowo zachowany), traktat o misteriach Egipcjan i komentarze do Platona i Arystotelesa

  • bardziej teolog niż filozof, włączył elementy wierzeń greckich i wschodnich do koncepcji filozoficznej

  • rozbudował proces emanacyjny (mnożył hipostazy, włączał nowe ogniwa – Byt najpierwotniejszy ponad prajednią: Dusze rozbite na dusze bogów, aniołów, demonów, herosów; bóstwa jako hipostazy), rozmnożył szczeble drogi powrotnej (cnoty obywatelskie, oczyszczające, kontemplacyjne, paradygmatyczne – utożsamianie się duszy z ideami i uświęcające – łączenie się duszy z prabytem), poszedł dalej w irracjonaliźmie (świat bogów i demonów był poza rozumem, ich znajomość wymaga zjednoczenia się z nimi – czynnik mistyczny)

SZKOŁA ATEŃSKA: PROKLOS, 410 – 485 n.e.

  • połączenie aspiracji erudycyjnych z metafizycznymi,

  • rozbudowana metafizyka (mnożenie, dzielenie i różnicowanie hipostaz – tłumy demonów, aniołów, bóstw różnych wyznać),

  • dociekania nad najwyższymi i najbardziej abstrakcyjnymi sferami bytu,

  • nowa koncepcja podnoszenia się ducha (Eros – miłość piękna, przygotowanie; Prawda – doprowadza do boskiej mądrości; Wiara – ponad wszystkim uspokaja czynność poznawczą i doprowadza do „milczenia”, które jest stanem mistycznym i stanowi cel i kres wszelkiego życia – umysłowego, moralnego i religijnego)

PÓŹNIEJSZY WPŁYW NEOPLATONIZMU

Podobne prace

Do góry