Ocena brak

Doketyzm

Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012

(gr. “mniemanie, przypuszczenie, pozór”). Wczesnochrześcijańska herezja, według której Syn Boży był tylko pozornie człowiekiem. Ciało Jego uważano za rzeczywistość niebieską albo za ciało po-dobne tylko do tego, które mają ludzie; uważano nawet, że to Szymon Cyrenejczyk cierpiał zamiast Syna Bożego.

Przeciwstawiając się poglądom doketów, które już Nowy Testament odrzucał (1 J 4, 1-3; 2 J 7), Kościół nauczał, że Chrystus wziął z Maryi dokładnie takie ciało, jakie my mamy, i że rzeczywiście cier-piał na sposób ludzki (DH 76, 292, 1338, 1340-1341).

Zob. chrystologia, teologia janowa.

Podobne prace

Do góry