Ocena brak

Dodatkowe kości stępu

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Zwykła liczba siedmiu kości stępu może czasami wzrastać Występowanie dodatkowych kosteczek, bardzo zmiennych pod względem liczby, wielkości i kształtu, w niczym nie ogranicza prawidłowej czynności stopy. Powstają one na podłożu chrzęstnym przeważnie samodzielnie, nie zaś przez odszczepienie od kości stępu stale występujących i wykazują nawet skłonność do zrastania się z nimi. Spotykamy się z nimi w całym świecie zwierzęcym; należy więc uważać je za kości filogenetycznie odziedziczone. Wyliczymy tylko niektóre z nich. Kość trójkątna (os trigonum*) jest najczęstszą kością nadliczbową (13%). położoną u tylnego brzegu kości skokowej. Kość piszczelowa zewnętrzna (os tibiale extemum*)t występująca w 10%, przylega do guzowatości kości łódkowatej; wielkość jej wynosi 10—12 mm. Strzałka (fibula*), występująca również w 10%, leży u dolnego, tylnego brzegu kośei sześciennej; często występuje obustronnie, wielkość jej może dochodzić do 20 mm. Kość międzyśródstopna (os intermeta-tarselum*) występuje w 9%; leży między podstawami I i II kości śródstopia. Kość Wesa-liusza (os Vesali(inum). opisana już przez Wesaliusza na brzegu przednio-bocznym kości sześciennej jako kość nadliczbowa stępu. w nowszych czasach nie była opisana jako laka.

Podobne prace

Do góry