Ocena brak

Dochody budżetu państwa

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Do dochodów budżetu państwa zalicza się:

1. dochody podatkowe, a wśród nich:

- podatek od towarów i usług (VAT),

- podatek akcyzowy,

- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),

- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),

- podatek z gier,

- podatek od sprzedaży akcji w obrocie publicznym

2. dochody z ceł

- cła i różnego rodzaju opłaty celne

3. wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego,

4. dywidendy,

5. wpłaty nadwyżek środków obrotowych państwowych zakładów budżetowych a także wpłaty 50 % zysków gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

6. wpłaty 15 % z zysków przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,

7. dochody pobierane przez państwowe jednostki budżetowe,

8. dochody z najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze, składników majątkowych Skarbu Państwa,

9. różnego rodzaju odsetki (od poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych),

10. opłaty budżetowe (opłaty za korzystanie z dróg publicznych, przestrzeni powietrznej, urządzeń wodnych, kanałów żeglownych),

11. kary pieniężne, grzywny, mandaty,

12. spadki, zapisy, darowizny poczynione w formie pieniężnej,

13. inne dochody publiczne.

Podobne prace

Do góry