Ocena brak

Dochodowa elastyczność popytu

Autor /uczen Dodano /06.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Dochodowa elastyczność popytu

Transkrypt

Miernikiem reakcji (wrażliwości) popytu na zmianę dochodu jest współczynnik dochodowej elastyczności
popytu.
Wyrażamy go następującą formułą:

Edi =

:

Δi

i

Współczynnik Edi jest stosunkiem względnej (procentowej) zmiany popytu do procentowej zmiany dochodu. Informuje
on o ile procent zmieni się popyt. Jeśli dochód konsumenta zmieni się o jeden procent.

Współczynnik elastyczności dochodowej popytu jest zróżnicowany dla poszczególnych grup dóbr:Edi > 0

dobra normalneEdi >1

dobra wyższego rzędu, luksusowe

0 < Edi ≤ 1 dobra podstawoweEdi < 0

dobra niższego rzędu

Edi < l

wydatki na żywność

Edi = 0

dobra obojętne

Podobne prace

Do góry