Ocena brak

DOCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

Dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie, z tytułu działalności artystycznej z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim kraju, może być tam opodatkowany.

Dochód z tej działalności wykonywanej w ramach programu wymiany kulturowej lub sportowej będzie zwolniony z opodatkowania w kraju, w którym działalność jest wykonywana.

Do góry