Ocena brak

Dochód narodowy, bilans płatniczy i handlowy

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

Dochód narodowy w gospodarce otwartej

  • Suma dochodów uzyskiwanych w danej gospodarce w określonym czasie – najczęściej w ciągu jednego roku. Suma dochodów równa się sumie wydatków lub wartości wytworzonych w tym czasie dóbr finalnych

  • Dochód narodowy brutto + dochody netto z zagranicy = produkt krajowy brutto PKB

Głównym makroekonomicznym celem gospodarowania jest maksymalizacja PKB – możliwie szybki wzrost gospodarczy

  • Poziom PKB określa możliwości konsumpcyjne i inwestycyjne danej gospodarki

  • W statystyce używa się różnych sposobów ilustracji PKB

Podobne prace

Do góry