Ocena brak

Dobrostan zwierząt

Autor /Halina Dodano /18.03.2013

Stan zdrowia fiz. i psych.osiągany w warunkach pełnej harmonii ustrojuw jego środowisku.

Cechy niskiego poziomud.z.:

1) obniżony poziom zdolności adaptacyjnych względem sytuacji stresowych;

2) obniżenie zdolności wzrostu i rozrodu;

3) uszkodzenia ciała;

4) choroby;

5) immunosupresja;

6) fizjologiczne przeciwstawianie siętrudnościom;

7) behawioralne przeciwstawianie się trudnościom;

8) patologie behawioralne;

9) autonarkotyzm;

10) niechęć okazywania zachowań przeciwstawnych;

11) ograniczenie naturalnych reakcji i behawioru.

Cechy wysokiego poziomu d.z.:

1) przejawianie różnorodnych form normalnego zachowaniasię;

2) utrzymanie w normie wskaźników fizjol.;

3) utrzymywanie w normie wzorców behawioralnych.

Ocena poziomu dobrostanumoże być prowadzona w oparciu o kryterianaukowe, które uwzględniają: wskaźniki fizjol.organizmu, zdrowotność zwierząt orazwzorce behawioralne. Warunki niezbędne dospełnienia wymogów d.z. gospodarskich:

1) zapewnienie świeżej wody i paszy pokrywającejpotrzeby w zakresie wzrostu, zdrowotnościi żywotności;

2) zabezpieczenie wygodnejpow. wypoczynku, możliwości schronieniaoraz optymalnych warunków środowiska;

3) zapewnienie prewencji, profilaktyki, szybkiejdiagnostyki i skutecznego leczenia;

4) eliminacja czynników stresogennych;

5) zapewnienie odpowiedniej przestrzeni życiowej i składusocjalnego w grupie. Zob. też budownictwo ekologiczne.

Podobne prace

Do góry