Ocena brak

DOBRO A BYT

Autor /Billy Dodano /08.07.2011

Dobro" może być pojęciem empirycznym, urobionym na podstawie bezpośrednich danych przeŜycia czy percepcji wartości (moralnej czy innej) lub powinności, albo pojęciem teoretycznym, wprowadzonym np. na terenie filozofii bytu. W metafizyce operuje się pojęciami dobra w sensie transcendentalnym, fizycznym i mo-ralnym i ustala się relacje między dobrem a bytem.

Podobne prace

Do góry