Ocena brak

DOBRE MIASTO

Autor /Bertram Dodano /09.08.2012

Parafia i dekanat w diecezji warmińskiej. Osada, zał. 1325, otrzymała 1329 prawa miejskie.

Istniejący w D. kościół par. uposażył 1329 bp warm. Henryk Wogenap, a bp Herman przeniósł tu 1347 kolegiatę Najśw. Zbawiciela i Wszystkich Świętych z Glotowa (skasowana 1810 przez rząd prus., ponownie eryg. 1960); kościół got. 3-nawowy halowy bez wydzielonego prezbiterium zbudowano 1376-89, a wieżę wzniesiono na przełomie XVI i XVII w.;

ma gwiaździste sklepienie wsparte na 8 bocznych filarach, ołtarze boczne Świętej Trójcy i św. Anny Samotrzeć z pocz. XVI w., MB Łaskawej z 1642, główny z 1748, got. stalle z 1396 oraz chrzcielnicę z 1680 i ambonę z 1693. W średniowieczu za murami miejskimi istniały szpitale św. Jerzego i Św. Ducha z własnymi kaplicami, zniszczone prawdopodobnie podczas najazdu szwedz. (1626);

kaplica św. Mikołaja, ufundowana 1597 przez ks. Walentego Hel-winga, została rozebrana 1736; nową konsekrowano 1741 (obecnie kościół filialny).

Dekanat D., erygowany w poł. XIV w., ma 13 parafii (Cerkie-wnik, D., Ełdyty Wielkie, Fraczki, Glotowo, Jesionowo, Kwie-cewo, Orzechowo, Radostowo, Rogiedle, Rozynka, Świątki, Wilczkowo).

 

G. Beckmann, Geschichte der Stadt Guttstadt, Guttstadt 1929; A. Birch Hirchfeld, Geschichte des Kollegiatstiftes in Guttstadt 1341-1811, ZGAE 24 (1930-32) 273, 595; Słownik geograficzny państwa polskiego i ziem historycznie z Polską związanych, Wwa 1936, I 1203-1204; A. Rogalski, Kościół katolicki na Warmii i Mazurach, Wwa 1956, 56; A. Olczyk, Sieć parafialna biskupstwa warmińskiego do roku 1525, Lb 1961 (passim); AZA 59-60; MPT II 116-117; SzmO 1974; 108-110; S. Borowski, Próba odtworzenia struktur społecznych i procesów demograficznych na Warmii u schyłku XVII wieku na przykładzie D. i okolicy. Przeszłość Demograficzna Polski 8((1975) 125-198; B. Kumor, Spis ludności D. z 1695 roku. Przeszłość Demograficzna Polski 7(1975) 3-73; J. Przeracki, Parafia dobrorniejska i jej ludność w świetle spisu z 1695 roku, KMW 20(1976) 241-257.

Podobne prace

Do góry