Ocena brak

Dobra publiczne a problem „gapowicza” i „frajera”

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

Problem „gapowicza” (free rider problem):

- Gapowicz to ktoś, kto bezpłatnie konsumuje dobro, którego wytwarzanie wymaga ponoszenia kosztów.

- Problem „gapowicza” dotyczy dóbr publicznych, ponieważ jeśli ktokolwiek by nabył takie dobro, musiałoby ono być dostępne dla każdego.

- Wiele dóbr dostarczanych przez państwo ma charakter dóbr publicznych, np. obrona narodowa i usługi świadczone przez policję – korzystają z nich wszyscy obywatele, niezależnie od tego, czy za to płacą, czy nie.

- Problem „gapowicza” jest szczególnie dotkliwy wówczas, gdy dobra publiczne są dostarczane przez sektor prywatny.

Dylemat „frajera”:

- „Frajer” uczestniczy w dostarczaniu dobra publicznego.

- Ten, kto nie jest gapowiczem, płaci podatki, angażuje się, poświęca dla innych. Kiedy się zorientuje, że jest frajerem, zostaje gapowiczem (wg zasady: „skoro wszyscy, to dlaczego nie ja?”).

Do góry