Ocena brak

Dobra publiczne a dobra prywatne

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

DOBRO PUBLICZNE:

Usługa będąca przedmiotem zbiorowego użytkowania lub zbiorowej konsumpcji np. przyroda

Raz jeszcze cechy…

CECHY

-Względnie trudny pomiar ilości i jakości

-konsumowany jednocześnie przez wiele osób

-trudno wyłączyć tego co nie płaci

-ludzie nie mają wyboru co do tego czy konsumować czy nie

-ludzie nie mają wyboru , albo ograniczony co do jakości dóbr

-zapłata nie jest ściśle związana z popytem i konsumpcją

-decyzje w sprawie redystrybucji są głównie decyzjami politycznymi

To, że korzyści wynikające z z dobra publ. nie można rozdzielić nie oznacza, że nie można zmierzyć poniesionych na nie materialnych nakładów. Produkcja dóbr powinna zostać odróżniona od ich dostarczania na koszt publiczny. Dostarczanie dóbr przez rząd nie oznacza ich publicznej produkcji.

Istnieją 2 przypadki występujące w konsumpcji zbiorowej: użytkowanie alternatywne= wysoki stopień podzielności i użytkowanie zbiorowe= zjawisko podzielności nie wystęuje.

Zaopatrzenie w dobro publiczne może łatwo ulec nadmiernemu nasyceniu środkami finansowymi lub cierpień na ich niedostatek.

DOBRO PRYWATNE:

Dobro, które nie jest konsumowane zbiorowo charakteryzuje się wyłącznością korzystania

CECHY:

- łatwy pomiar

- mogą być konsumowane indywidualnie

-łatwo wykluczyć tego co nie płaci

-wybór rodzaju i ilości dóbr

-całkowita podzielność

-zapłata związana z rodzajem i konsumpcją

Wiele dóbr prywatnych daje efekty zewnętrzne polegające na tym, że pewna część korzyści i kosztów spływa na innych członków społeczności.

CECHY POZWALAJĄCE ODDZIELIĆ DOBRA PUBLICZNE OD PRYWATNYCH:

ZASADA PODZIELNOŚCI

PUBLICZNE: częściowa podzielność, korzystanie z dobra przez jedną osobę powoduje ograniczenie możliwości korzystania przez innych. Z powodu nadmiernego użytkowania spada jakość świadczonego dobra.

PRYWATNE muszą być podzielne tzn dać się wyodrębnić jako towar lub usługa zanim zostaną zakupione i sprzedane na rynku prywatnym

Sektor prywatny organizowany jest za pomocą transakcji rynkowych, a s. publiczny natomiast zorganizowany jest jedynie w ramach instytucji państwowych.

Koordynację działań gospodarczych w sektorze prywatnym osiąga się poprzez mechanizm rynkowy, a w sektorze publicznym za pomocą biurokratycznego systemu, opartego na strukturze nakazowej i bezpośredniej kontroli nad podwładnymi.

Podobne prace

Do góry