Ocena brak

Dobra publiczne

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

DOBRO PUBLICZNE

Dobrami publicznymi nazywamy:

a) według kryterium odpłatności (ekonomicznego) są to te dobra, które są finansowane przez budżet państwa, budżety samorządowe i inne fundusze publiczne. W takim ujęciu dobra publiczne tworzą konsumpcję zbiorową społeczeństwa, która jest finansowana z funduszy publicznych. Dla odbiorców dóbr publicznych oznacza to, że są one dostarczane bezpłatnie lub za częściową odpłatnością.

b) według kryterium użyteczności (kryterium społecznego), jest to dobro, w dostępie do którego rywalizacja obywateli nie istnieje w tym sensie, że fakt korzystania jednego człowieka z danego dobra nie uniemożliwia korzystania z tego samego dobra przez innego człowieka. Przykładem mogą być parki publiczne, jeziora, drogi publiczne itp.

CECHY

-Względnie trudny pomiar ilości i jakości

-konsumowany jednocześnie przez wiele osób

-trudno wyłączyć tego co nie płaci

-ludzie nie mają wyboru co do tego czy konsumować czy nie

-ludzie nie mają wyboru , albo ograniczony co do jakości dóbr

-zapłata nie jest ściśle związana z popytem i konsumpcją

-decyzje w sprawie redystrybucji są głównie decyzjami politycznymi

Podobne prace

Do góry