Ocena brak

Dobra praktyka rolnicza

Autor /Halina Dodano /18.03.2013

System organizacjii technologii produkcji zapewniający utrzymanierównowagi agroekosystemów i uzyskiwanieokreślonych dochodów rolniczych. D.p.r.oznacza zasady gospodarowania dostosowanedo specyfiki kraju i regionu, które powinnyumożliwić produkcję ziemiopłodów o dobrejjakości, przy równoczesnym utrzymaniu czystegośrodowiska i zróżnicowanego krajobrazuoraz stabilności ekon. gospodarstw.

Zasady d.p.r. zostały zebrane w postaci kodeksu d.p.r.Kodeks ten składa się z następujących rozdziałów:

1) zarządzanie, organizacja gospodarstwai użytkowanie ziemi;

2) żyzność i skażeniegleb;

3) nawożenie i nawozy naturalne, org. iminer.;

4) uprawa roli i ochrona gleb przederozją;

5) ochrona roślin;

6) gospodarowaniena trwałych użytkach zielonych i mokradłach.

K.d.p.r. powinien być podstawowym dokumentemw dziedzinie ochrony środowiska.Państwa członkowskie UE mają obowiązekopracowania k.d.p.r.

Podobne prace

Do góry