Ocena brak

Dobór pracowników administracji - Możliwości i granice uwzględniania cech osobistych pracownika administracji

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Duże znaczenie ma dobór kandydatów najbardziej przydatnych do zawodu pracownika adm. Kandydat musi:

- zgłosić chęć do pracy

- wykazać się praktycznymi umiejętnościami, które są korygowane oceną jego pracy

Jedną z metod selekcji kandydatów jest metoda testów, tzn. ankiet, pytań i kwestionariuszy. Jest ona przydatna, jeżeli chodzi o przyjęcie pracownika na stanowisko techniczne. Stosuje się także metodę, która stosuje psychotechnikę (ustalanie współzależności warunków fizycznych i psychicznych człowieka z warunkami pracy i rodzajami czynności, jakie kandydat będzie musiał wykonywać na swym przyszłym stanowisku pracy).

Wskazując na trudności, a niekiedy i na niemożliwość posługiwania się metodą określania cech osobowości kandydata dla ustalenia jego przydatności do pracy na pewnym stanowisku, nie wyklucza się możliwości stosowania rozwiązań bardziej ogólnych, tzw. na wyczucie.

Podobne prace

Do góry