Ocena brak

Dobór pracowników administracji - Metody doboru kandydatów

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Są trzy podstawowe metody doboru kandydatów do pracy w adm.:

1) Metoda swobodnego doboru, to kierownik decyduje o przyjęciu kandydata do pracy

2) Metoda spełnienia kryteriów formalnych, polega na tym, iż ukończenie np. pewnej szkoły stwarza warunki do zatrudnienia na pewnym stanowisku

3) Metoda konkursu, potrzeba obsadzenia stanowisk zostaje ujawniona, podana do publicznej wiadomości. Spośród zgłoszonych kandydatów (spełniających określone warunki), zespół kwalifikujący wybiera kandydatury najkorzystniejsze. Realne niebezpieczeństwa to:

- nie dla wszystkich stanowisk można ustalić formalne warunki, jakie powinien spełniać kandydat

- istnieje konieczność przyjęcia za prawdziwe ocen podanych w dokumentacji dotyczącej charakterystyki kandydata, co nie zawsze jest zgodne z prawdą

- zakres konkursu powodując napływ zbyt licznych zgłoszeń, może wprowadzić element rozczarowania dla kandydatów, którzy w konkursie odpadli.

Każda z tych metod może być stosowana w adm. jako metoda ujęta w pewne normy (zinstytucjonalizowana), albo jako metoda ukształtowana w praktyce.

Szczególną formą powoływania pracowników jest powoływanie ich w drodze wyboru. Musi to być wybór przygotowany, a kandydat musi mieć określone cechy charakteru i muszą być dobrze ocenione zdolności do wykonywania określonych zadań.

Powołanie pracownika w drodze różnie prawnie unormowanych wyborów łączy się z reguły z określenie "kadencji", na którą następuje wybór. Tego rodzaju rozwiązanie rzutuje na trwałość pracy, na społ. pozycję pracownika, na atrakcyjność pracy w adm. Stabilizacja, jako postulat trwałości pracy nie odnosi się do wszystkich stanowisk, ponieważ należy dopuścić możliwość awansu (planowa zmiana stanowiska uchroni od rutyny w pracy). Planowa rotacja musi spełniać takie założenia:

- pracownik nie może odczuwać jej jako dyskwalifikacji

- musi ona uwzględniać zainteresowania i predyspozycje pracownika dla zajęcia nowego stanowiska

- powinna ona dawać możność chociaż częściowego wykorzystania na nowym stanowisku doświadczeń zdobytych na poprzednim stanowisku

Podobne prace

Do góry