Ocena brak

Dobór kadr w administracji

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- Wymogi formalne, które musza być spełnione przez kandydata starającego się o objecie funkcji w administracji państwowej, jak i samorządowej . Bezwzględny obowiązek to posiadanie:

   * obywatelstwo polskie,

   * pełnoletność,

   * zdolność do czynności prawnych,

   * korzystanie z pełni praw publicznych,

   * odpowiednie wykształcenie (ustawy nie precyzują warunków dotyczących kierunku wykształcenia),

   * staż pracy (dotyczy wyłącznie pracowników samorządowych),

   * stan zdrowia,

   * postawa obywatelska dająca rękojmię należytego wykonywania zadań urzędniczych.

- W administracji europejskiej, jak również w polskiej, istnieją różnorodne formy dobory kadr na stanowiska w administracji.

Są to następujące formy:

   * elekcja: jako forma doboru na stanowiska urzędnicze jest stosowana w krajach anglosaskich. Osoby wybierane są przez wyborców, ale nigdy z samej definicji nie są urzędnikami,

   * nominacja dyskrecjonalna: jest stosowana w wąskim zakresie, dotyczy wyłącznie stanowisk urzędniczych wysokiego szczebla, których obsadzenie należy do kompetencji urzędu (dotyczy to stanowisk o znaczeniu politycznym),

   * powoływanie w oparciu o ściśle określone kryteria: tak jak w drodze konkursu, jest powszechnie stosowana zasada doboru kadr w administracji europejskiej (Francja, Wielka Brytania),

   * rekrutacja bezpośrednia: stosowana jest podczas przyjmowania pracowników (nieetatowych) oraz urzędników najniższego szczebla, pełniących funkcje typowo wykonawcze tzw. funkcje obsługowe wobec urzędu (obsługa techniczna). Rekrutacja bezpośrednia dotyczy grupy pracowników zatrudnionych w urzędach w oparciu o umowę o prace.

Podobne prace

Do góry