Ocena brak

DOBÓR KADR

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Celem procesu selekcji /doboru kadr/ jest uzyskanie od kandydatów informacji, które pozwolą przewidzieć jak mogą się oni sprawować na proponowanym stanowisku i ostateczne zatrudnienie najbardziej obiecujących kandydatów.

Metoda doboru kadr opiera się na dwóch podejściach-jako uwiarygodnienie przewidujące i uwiarygodnienie treści. Uwiarygodnienie przewidujące polega na punktacji kandydatów według danego narzędzia i porównywaniu jej z faktycznymi warunkami pracy. Natomiast uwiarygodnienie treści wykorzystuje

logikę i dane analizy stanowisk pracy w celu ustalenia czy dany mechanizm doboru pozwala dokładnie mierzyć kwalifikacje niezbędne do pomyślnego funkcjonowania kandydata na danym stanowisku.

 

ETAPY W PROCESIE DOBORU KADR

 

 

 

Wszyscy kandydaci muszą przejść przez te etapy. Każdy etap pełni określoną funkcję w procesie doboru kadr. Formularz jest np. skuteczną formą gromadzenia informacji o dotychczasowej pracy kandydata, jego wykształceniu itp. Dane zawarte w formularzu podania o pracę są na ogół wykorzystywane nieformalnie do podjęcia decyzji, czy kandydat zasługuje na dalszą ocenę, a osoby przeprowadzające rozmowę kwalifikacyjną wykorzystują formularz do uprzedniego zapoznania się z kandydatami.

Wstępna rozmowa kwalifikacyjna pozwala na szybką ocenę, czy

kandydat nadaje się, czy nie na określone stanowisko. Zawarte są tu pytania

o doświadczenie zawodowe, oczekiwane wynagrodzenie, gotowość przeniesienia się do innej miejscowości itp.

Testy, to zazwyczaj pomiar umiejętności kandydata i jego zdolności uczenia się w pracy. Mogą to być testy komputerowe, analiza grafologiczna, badanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Sprawdzanie dotychczasowych doświadczeń i referencji to sprawdzanie prawdziwości danych kandydata w życiorysie lub podaniu o pracę poprzez skontaktowanie się /za zgodą kandydata/ z jego dawnym przełożonym w celu potwierdzenia podanych informacji.

Pogłębiona rozmowa kwalifikacyjna pozwala na uzyskanie większej ilości informacji o kandydacie. Przeprowadza ją głównie kierownik któremu kandydat będzie bezpośrednio podlegać.

Badania lekarskie mają sprawdzić sprawność i stan zdrowia kandydata, umożliwią założenie mu karty zdrowia, co przyczyni się do ochrony pozostałych pracowników przed np. chorobami zakaźnymi czy ochroni firmę przed nieuzasadnionymi żądaniami odszkodowania kandydata za jego zły stan zdrowia.

Oferta pracy to obsadzenie wolnych miejsc pracy, zawiera ona warunki płacowe i pakiet świadczeń jakie świadczy pracodawca pracownikom.

W celu doboru menadżerów stosuje się natomiast tzw. ośrodki oceny, które pozwalają na symulowanie głównych elementów pracy kierowniczej. W ośrodku takim przeprowadzane są ćwiczenia kierownicze trwające 2-3 dni, w trakcie których mogą być przeprowadzone rozmowy, wystąpienia publiczne i sprawdziany przydatności kandydatów. Kandydaci na menadżerów są oceniani przez kilku odpowiednio wyszkolonych obserwatorów.

 

Podobne prace

Do góry