Ocena brak

Do powstania spółki z o.o. potrzebna jest

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

  1. zawarcie umowy spółki (w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności)

    • Powinna zawierać Firmę i siedzibę spółki

    • Przedmiot działalności

    • Określenie działalności spółki

  2. wniesienie całego kapitału zakładowego (różnica w stosunku do spółki akcyjnej)

  3. ustanowienie władz spółki (ta czynność nie jest niezbędna, kiedy władze zostały ustalone w umowie)

  4. wpis do Rejestru Handlowego. Przez zarejestrowanie spółka nabywa osobowość prawną wpis ma charakter konstytutywny.

W czasie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy zgłaszamy do zarejestrowania. Jeżeli tego nie dokonamy to umowa traci moc obowiązującą. Majątek początkowy spółki powinien wynosić 500.000 zł.

Podobne prace

Do góry