Ocena brak

Do czego służy analiza regresji?

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

Analiza regresji - jest narzędziem do badania mechanizmu powiązań między zmiennymi. Przyporządkowując wartości zmiennej przyczynowej X średnie wartości zmiennej skutkowej Y otrzymujemy funkcję. Jeżeli ta funkcja jest liniowa to mówimy o liniowej funkcji regresji.

W przypadku, gdy zmienna skutkowa Y zależy od dużej liczby zmiennych przyczynowych X i powstała z takiego przyporządkowania funkcja jest funkcją liniową, to mówimy o analizie regresji wielokrotnej (liniowej). Na podstawie danych eksperymentalnych i k zmiennych można określić, które zmienne przyczynowe wpływają na zmienną skutkową Y i jeżeli wpływają to z jaką siłą.

Podobne prace

Do góry