Ocena brak

Do czego służą pytania filtrujące

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

Ze względu na rodzaj informacji, jakie dostarczają pytania S. L. Payne wyróżnił* :

  1. Pytania o fakty

  2. Pytania o wiedzę 

  3. Pytania o źródła wiedzy.

  4. Pytania o opinię lub postawę. 

  5. Pytania o motywy.

  6. Pytania o sugestie (konsultacyjne). 

  7. Metryczka

Są to pytania przeważnie umieszczane na końcu kwestionariusza. Dotyczą cech społeczno-demograficznych respondentów takich, jak wiek, płeć, stan rodzinny, wykształcenie, zajmowane stanowisko itp.

Pytania można klasyfikować także ze względu na funkcję, jaką spełniają w procedurze badań. Są to pytania:

1. Wprowadzające.

Mają one zachęcić badanego do udzielania odpowiedzi,

2. Sondujące.

3. Filtrujące.

Pytania filtrujące mają na celu rozstrzygnięcie, czy następująca po nich seria pytań dotyczy respondenta, czy też nie dotyczy i należy ją pominąć.

Np. fragment ankiety:

69.Czy był Pan w wojsku?

a. tak (jeśli tak, idź do pyt. 70),

b. nie (jeśli nie, idź do pyt. 71),

70.Co sądzi Pan o służbie wojskowej?

71.Czy kadra oficerska traktuje żołnierzy służby zasadniczej w sposób właściwy?

Czy – Pan(i) zdaniem – należy zmniejszyć nakłady finansowe na wojsko?

4. Kontrolne.

Pytania kontrolne służą ocenie wiarygodności odpowiedzi.

Szczególnym rodzajem pytań kontrolnych są tzw. pytania puste. Są to pytania sformułowane wadliwie w sposób zamierzony przez badacza po to, aby na podstawie odpowiedzi ocenić, czy respondent odpowiada na pytania uważnie i przytomnie - czy też przeciwnie - mechanicznie, bezmyślnie.

Podobne prace

Do góry