Ocena brak

Do czego służą procedury porównań wielokrotnych? Jakie z nich są preferowane?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Do stwierdzenia, który z poziomów czynnika wpływa na cechę inaczej niż pozostałe, czyli które średnie obiektowe są odpowiedzialne za odrzucenie hipotezy H0 (o równości średnich  m1=m2=...=mi) i które ze średnich można uznać za jednakowe

Preferowane: Tuckeya, Duncana, Newmana- Kuelsa

Podobne prace

Do góry