Ocena brak

Do czego służą procedury porównań wielokrotnych i które z nich są preferowane?

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

Porównania wielokrotne – problem wyznaczania grup jednorodnych. Grupy jednorodne i podzbiór

(mi1, mi2,…mim) zbioru wszystkich średnich obiektowych {m1, m2,…mn}, tak, że m1= m2=…=mn oraz żadne z pozostałych średnich nie jest równe mi1.

3 rodzaje procedur porównań wielokrotnych:

  1. Jednoczesne przedziały ufności (Tukey, Scheffego)

  2. Testy wielokrotne (Ducana, Neumana –Keulsa)

  3. Metody analizy skupień (Carsterna, Colińskiego)

Każda procedura umożliwia uzyskanie podziału prawdziwych średnich obiektowych na grupy jednorodne opierając się tylko na ocenach tych średnich z próby (wyników doświadczenia). Procedura ta ma dawać podziały najbliższe rzeczywistym podziałom na grupy jednorodne.

Służą do badań szczegółowych, umożliwiają uzyskanie podziału prawdziwości średnich obiektowych na grupy jednorodne opierając się tylko na ocenach tych średnich z próby. Powinny dawać podziały najbliższe rzeczywistym podziałom na grupy jednorodne.

Najczęściej stosowane w doświadczalnictwie – grupy porównań wielokrotnych:Ducana (najprostsze), Tukeya, Newmana (najlepsze). Wszystkie są rozwinięciem procedury opracowanej przez Fishera, a opartej na teście t-Studenta.

Kryterium skuteczności - prawdopodobieństwo dokonywania prawidłowego –zg.z rzeczywistością podziału na grupy jednorodne.

Podobne prace

Do góry